Νέα Μετάλλια και Εγχειρίδια!!

Αγαπητοί Διοικητές,
μια νέα συλλογή από Μετάλλια και Εγχειρίδια θα κάνουν την εμφάνιση τους σήμερα 03-09-2020 σε όλους τους server!!

3 Μετάλλια και 3 Εγχειρίδια είναι διαθέσιμα μέσα σε αυτό το μπαούλο,
αποκλειστικά για χρήση σε Ήρωες WW2 και Αρχηγούς!
*Το κάθε μπαούλο περιέχει δυο τυχαία αντικείμενα.


Μετάλλιο Κατακτητή

Στρατός + 375, Πολιτική + 375, Γνώση + 25 ,Επίθεση + 375 , Άμυνα + 375, επίπεδο που απαιτείται: 100

Ανώτερο Μετάλλιο Κατακτητή

Στρατός + 475, Πολιτική + 475, Γνώση + 26 ,Επίθεση + 475 , Άμυνα + 475, επίπεδο που απαιτείται: 100

Ανώτατο Μετάλλιο Κατακτητή

Στρατός + 575, Πολιτική + 575, Γνώση + 27 ,Επίθεση + 575 , Άμυνα + 575, επίπεδο που απαιτείται: 100

Εγχειρίδιο Κατακτητή

Στρατός + 200, Πολιτική + 200, Γνώση + 8 ,Επίθεση + 200 , Άμυνα + 200, επίπεδο που απαιτείται: 100

Ανώτερο Εγχειρίδιο Κατακτητή

Στρατός + 275, Πολιτική + 275, Γνώση + 9 ,Επίθεση + 275 , Άμυνα + 275, επίπεδο που απαιτείται: 100

Ανώτατο Εγχειρίδιο Κατακτητή

Στρατός + 325, Πολιτική + 325, Γνώση + 10 ,Επίθεση + 325 , Άμυνα + 325, επίπεδο που απαιτείται: 100