Νέα Halloween Στολή Αθάνατου Κατακτητή

Νέα Halloween Στολή Αθάνατου Κατακτητή
Κεφάλι
Πολιτική+50
Στρατός+112
Γνώση+18
Επίθεση+420
Άμυνα+360
Απαιτούμενο Επίπεδο:100

Ώμοι
Πολιτική+50
Στρατός+112
Γνώση+18
Επίθεση+420
Άμυνα+360
Απαιτούμενο Επίπεδο:100

Στήθος
Πολιτική+50
Στρατός+104
Γνώση+18
Επίθεση+360
Άμυνα+325
Απαιτούμενο Επίπεδο:100

Μέση
Πολιτική+50
Στρατός+98
Γνώση+14
Επίθεση+300
Άμυνα+250
Απαιτούμενο Επίπεδο:100

Χέρι
Πολιτική+50
Στρατός+104
Γνώση+18
Επίθεση+300
Άμυνα+250
Απαιτούμενο Επίπεδο:100

Πόδια
Πολιτική+50
Στρατός+112
Γνώση+14
Επίθεση+420
Άμυνα+360
Απαιτούμενο Επίπεδο:100

Στολίδι
Πολιτική+50
Στρατός+98
Γνώση+10
Επίθεση+300
Άμυνα+250
Απαιτούμενο Επίπεδο:100

Αξεσουάρ
Πολιτική+50
Στρατός+98
Γνώση+10
Επίθεση+300
Άμυνα+250
Απαιτούμενο Επίπεδο:100

Μετάλλιο
Πολιτική+50
Στρατός+112
Γνώση+14
Επίθεση+420
Άμυνα+325
Απαιτούμενο Επίπεδο:100