Νέος Αρχηγός Καρυοθραύστης!

Διοικητές,
ως μέρος της δέσμευσης μας για συνεχείς αναβαθμίσεις στο WAR2 Glory,
σας παρουσιάζουμε το νέο ισχυρό μας Αρχηγό Καρυοθραύστη, ο οποίος είναι διαθέσιμος τώρα.

Ο Καρυοθραύστης θα σας φέρει καλή τύχη και θα προστατεύσει τον στρατό σας.
Αντιπροσωπεύει δύναμη και πολιτική!
Ο Καρυοθραύστης αποδυναμώνει τα κακά πνεύματα και χρησιμεύει ως
αγγελιοφόρος καλής τύχης και θέλησης.
Μπορεί να φτάσει μέχρι το Επίπεδο 150 και θα σταθεί δίπλα σας
στη μάχη ενάντια στον εχθρό οδηγώντας σας στη νίκη.
Δεν θα μετανιώσετε στρατολογώντας τον!!