Polityka prywatności

Wersja na dzien 01.04.2014 r. 1. Zbieranie danych GameSpree GmbH & Co. KG (zwana dalej "GameSpree"), będąca stroną odpowiedzialną w rozumieniu przepisów o ochronie prywatności, zbiera, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe osób odwiedzajacych witryny internetowe GameSpree w celu wykonania zobowiązań umownych wobec swoich partnerów (zwanych dalej "użytkownikami"). a. Pliki dziennika GameSpree automatycznie zbiera określone dane, które zapisywane są w plikach dziennika. Są to m.in. adresy IP, informacje o wyszukiwarce, dostawcach usług internetowych, witrynach odsyłających, używanym systemie operacyjnym, dane znaczników daty i czasu oraz historii kliknięć. Takie dane nie stanowia osobistych informacji użytkownika, a GameSpree korzysta z nich w celu przeprowadzenia analiz trendów, administrowania witryny, śledzenia ruchów użytkownika witryny oraz zbierania danych demograficznych dotyczacych społeczności użytkowników. Dane te, zbierane automatycznie, nie sa powiązane z danymi osobowymi. b. Cookies Cookie ("ciasteczko") jest niewielkim plikiem tekstowym zapisywanym na komputerze użytkownika w celu rejestrowania określonych informacji. Cookies używane sa też na witrynach internetowych GameSpree. GameSpree nie łaczy jakichkolwiek informacji zapisywanych w plikach cookie z danymi osobowymi użytkowników, które może zbierać, przetwarzać i wykorzystywać w innym celu. GameSpree używa zarówno cookies sesyjnych, jak i stałych. Sesyjny plik cookie wygasa po zamknieciu przeglądarki przez użytkownika. Stały plik cookie zapisywany jest na dysku twardym użytkownika i przechowywany jest na nim przez dłuższy okres czasu. Użytkownik moze odrzucić cookies lub usunąć stałe cookies postepujac zgodnie z instrukcjami uzyskanymi z menu pomocy swojej przegladarki. GameSpree używa tymczasowych cookies w celu ułatwienia użytkownikom poruszania sie po swojej witrynie, określenia, którzy użytkownicy weszli na witryny internetowe GameSpree z witryn partnerów biznesowych GameSpree oraz w celu usprawnienia procesu własciwej autoryzacji użytkownika w czasie sesji użytkownika. Stałe cookies sa używane przez GameSpree w celu zapamietywania danych użytkowników, co pozwala im na zaoszczedzenie czasu w trakcie wypełniania formularzy lub w sytuacji powrotu na witryne GameSpree. Ponadto, GameSpree używa stałych cookies do ustalenia, czy użytkownicy odwiedzili juz witryny internetowe GameSpree oraz do określenia celu takich odwiedzin. Użytkownik może uzyskac dostep do informacji na witrynach internetowych GameSpree nawet w przypadku odrzucenia cookies. c. Dane zawarte w umowie Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie wszystkich danych osobowych użytkownika dokonywane jest w ramach nawiązywania, wykonywania lub rozwiązywania umownych stosunków prawnych pomiedzy GameSpree i jej użytkownikami, na podstawie przepisów niemieckiej Ustawy o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetzes; BDSG) oraz Ustawy o radiofonii i telewizji (Telemediengesetzes; TMG) oraz innych, powszechnie obowiązujacych regulacji prawnych lub za zgoda zainteresowanych osób. 2. Uprawnienia użytkownika Wszystkie osoby fizyczne, których dane osobowe zostały zebrane, przetworzone lub wykorzystane, moga w kazdym momencie zażadać informacji na temat swoich zarejestrowanych danych osobowych, celu takiej rejestracji oraz (o ile dotyczy) zródla i odbiorcy danych. Udostępnienie takich informacji jest dla zainteresowanych osób bezplatne. Powyższe postanowienia nie wpływają na przysługujace takim osobom prawo do poprawienia, usuniecia bądź zablokowania danych osobowych (art. 35 BDSG). W celu wykonania przysługującego użytkownikowi prawa do uzyskania, poprawienia, usuniecia lub zablokowania danych osobowych należy złożyć wniosek, w formie pisemnej na nastepujacy adres: GameSpree GmbH & Co. KG Behringstr. 16b 22765 Hamburg Germany dataprotection[at]war2glory.com Niestety nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na zgłoszenie wykonane przez kontakt telefoniczny ze względu na fakt braku identyfikacji osoby zgłaszającej się po tego rodzaju informacje. Wiadomości E-mail mogą być jedynie zaakceptowane jeśli zostały dostarczone z adresu e-mail połączonego z kontem użytkownika. Wszystkie wysłane zgłoszenia odnoszące się do innych kont lub z innych adresów e-mail nie będą rozpatrywane. 3. Reklamy i przekazywanie do osobom trzecim Dane osobowe użytkownika przekazywane sa osobom trzecim wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy przekazywania danych osobowych użytkownika kontrahentom GameSpree o tyle, o ile takie przekazywanie jest konieczne do wykonania zobowiazań umownych wobec użytkownika. Przekazanie danych użytkownika moze też w niektórych przypadkach okazać się konieczne w celu wykonania obowiazków GameSpree wynikajacych z przepisów obowiązującego prawa. W szczególności, GameSpree nie bedzie przekazywać danych osobowych użytkownika osobom trzecim w celu sporzadzenia przez nie własnych ofert reklamowych. Jeżeli użytkownik dostarczyły GameSpree swój adres e-mail w ramach ich bieżącej relacji z klientem, GameSpree może wysłać informacje do użytkownika na temat samej firmy lub w odniesieniu do usług podobnych do tych, które już wykorzystywane przez użytkownika w ramach usług GameSpree. GameSpree ma również prawo do dostarczania użytkownikowi informacji dotyczących spółek zależnych od GameSpree i ich produktów, usług za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na taki kontakt z GameSpree w każdym czasie w formie pisemnej (np. e-mail), bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów innych niż do zgody cofnięcia komunikacji.Użytkownikowi będzie oferowana możliwość odwołania swojej zgody dotyczącej przyszłej komunikacji w każdym komunikacie wysłanym z GameSpree. Google Analytics Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics. Ta usługa analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywacji IP anonimowości, Google obetnie / utajnianie ostatni oktet adresu IP dla państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również do innych stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest skracany i wysyłany do serwera Google w USA. W imieniu operatora strony Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu do dostawcy serwisu. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobi, może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności serwisu. Ponadto można zapobiec kolekcjonowaniu Google i wykorzystywania danych (pliki cookie oraz adres IP) poprzez pobieranie i instalowanie przeglądarki plug-in dostępny pod https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Bliższe informacje na temat zasad i warunków korzystania Prywatność i dane można znaleźć na http://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub http://www.google.com/intl/pl_pl/analytics/privacyoverview.html. Proszę zauważyć, że na tej stronie, Google Analytics kod jest uzupełniany przez "gat._anonymizeIp ();" zapewnienie anonimowej zbiór adresów IP (tzw. IP-maskujący). Google AdWords Ponadto będziemy wykorzystywać dane z Google Analytics, aby statystycznie analizować dane z AdWords i Double-Click cookie. Jeżeli chcesz tego uniknąć, można wiele wyłączyć ten za pomocą Menedżera ustawień reklam (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=pl). Wykorzystanie danych w związku z sieci społecznymi Na naszych stronach internetowych istnieje wiele odniesień do tak zwanych "sieci społecznych". Na szczególną uwagę zasługuje portal społecznościowy media "Facebook.com". Zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia wykorzystania danych na innch sieciach społecznych i dokonywania odpowiednich zmian do niniejszej Polityki prywatności w związku z tym. Odniesienia do sieci społecznych i / lub ich usług (np. "Facebook - Połącz", lub inne Social Plugins z Facebooka) będą odpowiednio oznaczone (np. przez Facebook logo). Ogólne informacje o "Social Plugins" z Facebooka Nasza obecność w internecie wykorzystuje Social Plugins socjalnej sieci Facebook.com. Odpowiedzialny operator, który jest w Europie to Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5 - 7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia. Ponadto ta Social Network jest obsługiwany przez Facebook Inc 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Odpowiednie wtyczki są rozpoznawalne przez Facebook logo (białe "f" na niebieskim tle lub symbol "kciuk w górę" ). Mogą one również być oznaczone dodatkowo "Facebook Social Plugin" (lista obsługiwanych przez Spocial Plugins przez Facebook można znaleźć tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins). Poprzez wykorzystanie Social Plugins na naszej stronie internetowej twoja przeglądarka zostanie połączona z systemami technicznymi (serwerami) z obowiązującym operatorem (np. Facebook). Treść tych wtyczek społecznych będzie transmitowana bezpośrednio z obowiązującym operatorem do przeglądarki i wyświetlane bezpośrednio przez operatora na stosownej stronie internetowej. Poprzez wykorzystanie i poprzez takie Social Plugin informacje będą wysyłane do operatora w zakresie korzystania z Social Plugin poprzez naszą stronę internetową. Należy zalogować się do usług operatora sieci społecznej w tym czasie operator może łączyć korzystanie z naszej strony internetowej ze swoim odpowiednim kontem i może ponadto korzystać z tego połączenia i analizować odpowiednie dane przesyłane w ramach środków prawnych. W wyniku zastosowania Social Plugin (takich jak na przykład kliknięcie w przycisk "Lubię to"), dane będą przesyłane i przechowywane przez właściwego operatora sieci społecznej. Informacje na temat "Facebook Connect" Do zalogowania się do naszych stron internetowych oferujemy wiele alternatyw dla użytkowników. Jednym z nich jest za pomocą Facebook Connect. Można użyć Facebook Connect, aby zalogować się do naszych serwisów. Facebook po otrzymaniu potwierdzenia Twojej zgody skieruje dane do nas. Przy przekazywaniu tych danych nowe konto na naszej stronie zostanie utworzone pod pewnymi warunkami. W chwili korzystania z naszych usług nastąpi transmisja danych. Jeżeli chcesz zapobiec opisanej transmisji danych nie możesz być zalogowanym do danego operatora (np. Facebook) przed odwiedzeniem nasze strony internetowej i unikać logowania się podczas korzystania z nich. Więcej informacji na temat z rodzaju zakresu i składowania, obsługi i wykorzystania danych przez danego operatora sieci społecznościowej można uzyskać w regularnie aktualizowanym Regulaminie i Polityce Prywatności serwisu danego operatora. Polityka prywatności dla korzystania z Facebooka przycisk "Lubię to" Jeśli zdecydowaliście się kliknąć na Facebooku przycisk "Lubię to", podczas wizyty na jednej z naszych stron internetowych to można połączyć tą treść z naszej strony internetowej za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku. Poza naszą kontrolą Facebook może skojarzyć odwiedzanie naszych stron internetowych i kliknięcia przycisku "Lubię to" oznaczając treść jako sympatyczą i powiązując z kontem użytkownika Facebook. Przypominamy,że jako operator naszej strony nie mamy żadnej kontroli nad przekazywaniem danych w takim przypadku i nie mamy wpływu na sposób w jaki Facebook może korzystać z takich danych.Cel i zakres zbierania danych i ich dalszego wykorzystywania oraz manipulowania nimi przez Facebook, jak również każdymi prawami i jakimikolwiek ustawieniami kontrolującymi dane jakie zbiera Facebooka mogą być tylko znalezione w Polityce Prywatności serwisu Facebook: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy. 4. Środki bezpieczeństwa GameSpree GameSpree wdrożyła wszelkie techniczne i organizacyjne wymogi wynikajace z art. 9 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG), które maja na celu zagwarantowanie ochrony wszystkich zarejestrowanych, administrowanych lub wykorzystywanych danych przed przypadkowa badz zamierzona zmiana lub nieupoważnionym dostepem. 5. Modyfikacje Polityki prywatnosci GameSpree ogłaszać bedzie wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej polityki prywatności na swojej witrynie internetowej. 6. Dane kontaktowe Kontakt z pracownikiem GameSpree odpowiedzialnym za ochrone danych osobowych, który odpowie na wszelkie pytania, komentarze i wnioski, mozliwy jest pod nastepujacym adresem: GameSpree GmbH & Co. KG Data Protection Officer Behringstr. 16b 22765 Hamburg Germany E-Mail: dataprotection[at]war2glory.com